No-IP 遭微軟「綁架」,多數網址無法正常運作

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

唔怪得連唔到我朋友個vpn啦

TOP

微軟在未與 No-IP 溝通的情況下狀告聯邦法院,要求法院將 No-IP 旗下 22 個最常用的網域交給微軟進行「安全過濾」,聯邦法院也同意了這項請求,但因微軟的伺服器效能無法負荷 No-IP 客戶大量的網域查詢,因此造成數百萬使用者無法正常連線。

咁都得
玩曬啦

TOP

駭客肆虐!微軟本周發起行動打擊網路犯罪、掃蕩木馬程式
http://www.nownews.com/n/2014/07/01/1302755

【鉅亨網編譯何昆霖 綜合外電】

《Reuters》報導,微軟 (MSFT-US) 本周開始打擊網路犯罪,試圖切斷駭客與木馬程式感染電腦之間通訊管道。

本周一,這項行動在內華達聯邦法院發布命令下展開,目標鎖定 Bladabindi 與 Jenxcus 等木馬程式。這些木馬運作方式類似,且都源自科威特、阿爾及利亞。

微軟數位犯罪組法務 Richard Domingues Boscovich 表示,過去 5 年來,他的團隊阻斷了 9 起網路犯罪作業,他們相信這些木馬均源自東歐。本次行動,是微軟首度打擊非東歐區惡意軟體開發者。「我們從未見過這麼大規模、源自非東歐的惡意軟體,這顯示出網路犯罪的全球化趨勢。」

Boscovich 表示,可能需要幾天時間,才能判斷有多少電腦遭到感染。他表示,受感染電腦數量可能非常龐大,因為微軟防毒軟體僅在過去 1 年間,就偵測到近 740 萬起感染案例,而該公司防毒軟體僅裝在全球 30%個人電腦上。

微軟 6 月 19 日提交至美國內華達州法院的資料顯示,這次的惡意軟體具有點擊式選單,駭客可以用來即時檢視感染電腦畫面、紀錄鍵盤輸入、側錄密碼、監聽對話。

目前,至少有 500 名顧客購買該惡意軟體。

Boscovich 表示,惡意軟體開發者透過社交媒體平台如 Youtube、Facebook (FB-US)行銷軟體,他們張貼影片、指導觀眾如何感染個人電腦。

Vitalwerks Internet Solutions 位於內華達州里諾,提供動態 DNS 服務。駭客以該公司服務作為中繼站,試圖規避執法單位查緝。憑藉法院裁決,微軟得以中斷受感染電腦與該公司之間通訊管道。法院裁定,所有網路服務供應機構,必須將疑似惡意軟體的通訊活動,引導至微軟華盛頓州雷德蒙德伺服器,阻斷 Vitalwerks 與木馬之間通訊。

Boscovich 表示,微軟自本周一開始,將會過濾來自 Vitalwerks 的惡意軟體通訊活動,連同其他 194 種惡意軟體通訊一併過濾。

Vitalwerks 表示,微軟的做法使數百萬網路用戶無法使用該公司服務。該公司發言人 Natalie Goguen 在聲明中指出:「Vitalwerks 與其子公司 No-IP 有嚴格反濫用政策。我們的反濫用團隊正持續監控 No-IP 系統,確保系統沒有垃圾郵件與惡意活動。」

微軟並未指控 Vitalwerks 涉及網路犯罪事件。但微軟直指,該公司未能採取有效行動、阻止服務遭濫用。Boscovich 在訪談中表示:「我們只是要求他們停止繼續這樣下去,他們需要更主動監控他們的服務。」

『新聞來源/鉅亨網 http://news.cnyes.com/

TOP

駭客肆虐!微軟本周發起行動打擊網路犯罪、掃蕩木馬程式


【鉅亨網編譯何昆霖 綜合外電】

《Reuters》報 ...
fortresscar 發表於 2-7-2014 10:55 PM


收左 M$ PR 錢

TOP

宜家已經可以用到,應該續步解封緊

TOP

"最扯蛋"的判決???

TOP

我只可話我唔明法律
D域名都算係No-IP資產掛
MS可以咁左去?
幾時交還又無講
過濾成年都未做完咪成年唔洗還?

TOP

痴線
懷疑一下就可以成個域名唔知會直接拎走
(查域名之前係直接歸左比M$)
D法官唔識IT就咪亂判啦

最慘情就係M$一向垃圾既Web Service迫人一定要經都算
仲要根本頂唔住

TOP

我覺得用「綁架」呢兩個字真係形容得好貼切
MS真係大到要你收皮就出句聲就得

TOP