[on.cc東網]Uber推預約的士服務 33業界團體聯署反對

[on.cc東網]Uber推預約的士服務 33業界團體聯署反對
全文見: https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news ... 0303_00822_001.html

網約車公司Uber將於本周二(5日)推出「Uber Flash」,聲稱與本地一家的士車行合作,乘客可透過「Uber Flash」來預約UberX及的士服務。消息一出即惹來的士業界不滿,33個的士團體聯署批評與Uber合作的的士車行會嚴重影響的士生態 .... more ....

UBER 呢次有備而來,美國睇實

TOP

影響DC9生意, 老練都反對

TOP

陰質的士服務果500個牌, 講左禁多年都未郁手
真係冇人狗膽郁的士佬?

TOP

陰質的士服務果500個牌, 講左禁多年都未郁手
真係冇人狗膽郁的士佬?
shingzhk 發表於 4/3/2019 00:07

揸槍是政府啦....

TOP

關UBER咩事
除了UBER都有其他的士APP
佢出APP因咩事要反對
會頂死其他APP咩

TOP

間接打擊的士牌炒賣.....我支持

via HKEPC Reader for Android

TOP

關UBER咩事
除了UBER都有其他的士APP
佢出APP因咩事要反對
會頂死其他APP咩
GUILDWARS 發表於 2019-3-4 07:47


錢問題

TOP

用咩理據去反對 ?
如果Uber Flash 係不合法 , 咁果d 迪迪的士Apps 都吾見得合法 .

所以就係  同樣 call 有的士牌既的士 ,  只要個 apps logo 有 Uber  字眼 ,
係港共眼中都變不合法 ?

睇來香港越來越不自由貿易

TOP

UBER 呢次有備而來,美國睇實
chue 發表於 2019-3-3 23:06    如果美國睇實就最好不過 , 中資的士apps 就合法 , 外資的士apps 就不合法 ,
越來越似上面咁, 外來既野就要打擊 , 只俾圍內既玩 .

最後搞到特別關稅區、關係法取消埋就真係岩晒 的士佬了 ,
港幣價值暴跌 , 到時一個的士牌仲吾升到 幾千萬甚至幾億 *港元* 價值~~
佢地實會好高興.

TOP