Sunset.
[ 本帖最後由 小鋼砲 於 2008-12-21 03:55 編輯 ]

我好似見到南丫島果3支煙囪
樓主係邊個位置影??

TOP

數碼港..
只係去睇戲, 但見到個日落幾靚就拍左一陣

TOP

幾靚啵  有機會去都試下去影先

TOP