Hassy <<好店檔>>

Hass V96c DB+ 150/4本帖最後由 chiushing01 於 2013-6-9 01:05 編輯

我都有去, 但熱情無當年咁盛, 影左幾張走人
....影微縮通常都係對啱焦距, 按快門, 室內關係,唔夠光就有幾大光圈開幾大,前輩經常說,攝影不只是按快門,多思考..........師兄會否想過出來的效果會是怎樣?例如淺景深會否好突兀?不要見怪, 都係少少個人見解,最緊要自己喜歡便是

TOP

thank you 01 ching reference
我買了Hass DB 3M, indoor 一直失敗,
東涌個場好過德福
我重要用 150/4 , 1.4m
Hass 有幾大光圈開幾大都係 F4 ,
一係手震一係比人擋
兩張籠屋我借左燈光加高快門
其實, 我重了解緊部機點玩
120 , very high tech machine  ...

TOP

我都有去, 但熱情無當年咁盛, 影左幾張走人
....影微縮通常都係對啱焦距, 按快門, 室內關係,唔夠光就有幾大 ...
chiushing01 發表於 2013-6-9 00:54


尼張畫面好豐富好真實

TOP

thank you 01 ching reference
我買了Hass DB 3M, indoor 一直失敗,
東涌個場好過德福
我重要用 150/4 ,  ...
yi0332 發表於 2013-6-9 16:34120 既缺點係反光鏡太大, 震動相對135 更大,   

用長鏡或慢快門時要留意,  影多D自然會進步.

加油.   

TOP

師兄你INDOOR手持?!
玩哈不離腳吧

TOP