SHOOTING開倉買邊技手指好?

有MIX、D2、VOGSIS、wDog
邊技比較好
同埋D2好似未聽過咁
http://www.qk123.com/archives/1469

[ 本帖最後由 mrkamand8 於 2009-3-10 12:30 編輯 ]

回覆 1# 的帖子

Shooting?

TOP

責倉貨

TOP

原帖由 一條龍 於 2009-3-10 10:09 發表
責倉貨


mix 手指舊版 $99...3秒後無貨....有客嘈....迫人買VOGSIS
場內只係得新版手指....索價$288.....................痴線
其他手指一律"百無"...........

[ 本帖最後由 dennis10 於 2009-3-10 12:57 編輯 ]

TOP

Don't go, cheating .They show me wdog $199, when I open it, the staff take it away from me : No buy Not open" .
Waste my time 45 minute to queue.

TOP

原帖由 dennis10 於 2009-3-10 12:56 發表


mix 手指舊版 $99...3秒後無貨....有客嘈....迫人買VOGSIS
場內只係得新版手指....索價$288.....................痴線
其他手指一律"百無"...........

咁即係氹人去買其它野

TOP

你都係 選另外的 吧

TOP

屎上最垃圾開倉
去到咩都無都算...

最賤格係好似張宣傳單咁
寫住防雷拖板,開倉價$139,無寫限定幾多...

入到去$299盛惠
手指最平$288,得1款..MIX..除左呢D咩都無得賣...

$2999 BENQ U101...同門市價一樣..(不過我唔需要)

我以為漢科果個開倉已經麻麻地..貴過出面

點之呢個廢十萬倍!!!!
宣傳單貨品價錢同裡面唔一樣..
漢科起碼都係明碼實價..限定既寫明限定幾多
唔學得SHOOTING咁.............

電腦節又係.....所以盡可能我都唔想幫襯SHOOTING

TOP

thanks C hing! we could all save our time as no need to go la...

TOP

原帖由 gerrardjamie 於 2009-3-10 14:59 發表
屎上最垃圾開倉
去到咩都無都算...

最賤格係好似張宣傳單咁
寫住防雷拖板,開倉價$139,無寫限定幾多...

入到去$299盛惠
手指最平$288,得1款..MIX..除左呢D咩都無得賣...

$2999 BENQ U101...同門市價一樣..(不過我 ...


Agree, the activity is shit., How long you wait outside?

TOP