aigo DT5236問題....

我條高清手指唔知點解寫住"這個裝置並未安裝驅動程式"
又無出感嘆號
請問如何解決

咁.....你究竟安裝未?

TOP

原帖由 gowan 於 2009-8-28 17:21 發表
咁.....你究竟安裝未?

當然裝哂啦

TOP

先試插過其它USB位,和試手動去強製裝它的驅動。
如果都係咁樣的話我只可陪你

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP