PK 有線連O個幾場免費世界柸都唔放手

有線連O個四場世界柸都唔想放出來. 分明玩O野. 要全世界都睇佢O地班廢柴講波佬講波.