TM偵測到有版權的視訊,不允許錄製?

本帖最後由 賣魚勝 於 2010-8-8 18:58 編輯

啱啱錄大陸台,但係TM就話偵測到有版權的視訊,不允許錄製。

點解會咁?