3D Smart TV配聲控+手勢指令, 大家覺得點?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

2萬幾55吋HX850都買到喎, 畫質差一大截

TOP

呢排興聲控同手勢?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

聲控+手勢指令 > 華而不實

TOP

畫質先係最重要因素.

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

睇過實物, 個款幾靚, 但真心覺得手控同聲控係多餘, 有冇咁懶呀!?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP