Now無啦啦寄封信俾我送免費頻道【update真係有伏】

本帖最後由 frankfrank 於 2016-5-2 08:04 編輯

已經取消咗Now幾年但叫咗好多次都唔肯收番個機頂盒話送俾我睇,個個月都有電子單$0.00真係冇收錢但係免費頻道一d都唔吸引幾個月都唔開一次
今日無啦啦收到信送10條本來要收費嘅頻道,冇理由甘好,有冇人收到?
c.jpg
2016-4-5 22:12

5月2號update
之後又有email話4月29已經開通咗點知開機根本係冇同埋個頻道管理一直unavailable睇唔到有乜台,打電話俾CS起初話送兒童組合後來又話搞錯咗要取消

收到,不知攪什麽!

TOP

多年前已叫佢地收番now機頂盒, 費事煩

TOP

收到,不知攪什麽!
akung410 發表於 2016-4-5 22:15

會唔會好似手機plan咁送d無謂野俾你幾個月,之後唔取消就開始收錢?

TOP

問清楚好D
睇封信好似俾多D免費台.

TOP

國際娛樂組合1係會求其搵個理由周圍送
我係寬頻用咗好耐就送俾我(半年前)

TOP

應該冇伏既, 不過呢D台都冇乜好睇

TOP

封信無講係有期限的優惠﹐亦無講某個日子後要收費/收幾錢﹐應該只係增加免費台的數目。

當然﹐長期keep起這一封信係對自己較為有保障。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

大眼無世界入面都有你上面啲免費台
alex_ng 發表於 2016-4-6 10:47

有留意最近大眼無世界常常轉圌睇唔到? 正版應該好d

TOP