AMD 16.7.3 driver + Dvbviewer = hang

cf 痕岩岩update 左 AMD 16.7.3 driver, dvbviewer 4.0.x or 4.2.x 睇幾分鐘就hang, 上最新 DVBViewer 5.6.4. 都一樣, 其他人有冇相同情形?

你其實試埋用番翻版本Driver係咪正常就知邊方面出問題

TOP