mytv super 機頂盒冇畫面

本帖最後由 一男子 於 2017-3-17 20:16 編輯

淨係見到個開機畫面就黑左,部電視係12年前東芝32吋lcd tv會唔會係唔支援1080p 50p所以冇畫面?