USB DTMB 接收器,香港用唔用到?

USB DTMB 接收器,香港用唔用到?
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail

可以!不過呢款系舊款!建議買新款!

TOP

image_thumb[6].jpg
2019-2-22 02:57

image_thumb[8].jpg
2019-2-22 02:57


以前買過這款,可以駁長天線到窗邊
我屋企對面山有發射站,可以收得好好,

之前屋企裝修,搬去第二到暫住,得7層高無升降機搭個D,四面環屋,諗住LEE部野可以發揮用場,但係收唔到任何信號……

我想講,如果用無線天線,要室外先收到,或者拉條天線去窗邊。

TOP