magic tv 遙距預錄係唔係有問題?

按去J2節目表全部吉的.  TVB, Pearl, ViuTV都係甘, 係開電視正常, 已經熄過開番部機都係甘

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

按去J2節目表全部吉的.  TVB, Pearl, ViuTV都係甘, 係開電視正常, 已經熄過開番部機都係甘 ...
PowerShot 發表於 2021-4-4 23:31

慣性間唔中就死 server

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)

TOP

本帖最後由 hkaiw 於 2021-4-8 00:29 編輯

上星期已經是這樣

4月7日中午所見終於修復了

TOP