netXXtor 舊客是否一定貴過新客

用左多年, 但無合約,叫170, 想續約但貴過新客.
續約sales 態度差,
打算轉投新世界..

轉左就真係
我考慮緊轉一間一寬頻既公司
仲未就到時間打去問

TOP