PCCW 網上行係咪客戶流失情況嚴重?

好似開始延長合約期...

[ 本帖最後由 阿丹 於 2009-3-21 08:17 編輯 ]

冇野呀 , 要36個月續約........18個月叫ok , 36個月太長 , 除非佢真係好平 , 否則noway

TOP