HKIX2 測試係咪改左做 KB/S?

我記得昨日仲係 MB/S 做單位...
問題係改制之後
我發覺測試結果同以往好唔同
有冇人試過測試後有相同感覺?