wnc-0301 11g wireless pci adapter driver問題..

想問下有無大大有或者可以幫我搵到level one既wnc-0301 11g wireless pci adapter既vista driver(係11G果隻,唔係54M果隻)呀??
因岩岩洗完機但係又搵唔返隻安裝碟
thx~~~十萬個唔該~~~

[ 本帖最後由 GENJI0318 於 2009-6-9 14:15 編輯 ]