HGC 50/100M

我想問清楚些,宜家和記寬頻既高速寬頻既接駁方法係未咁架??
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

電話線去電腦!?:funk:

TOP

HGC 冇50M
100M果未switch行兩pair入屋落modem

TOP

剛CS 來電,50 M + 電話 plan : $168。
冇興趣,因為要加個modem.

TOP

VDSL2 應該係  機房 --(RJ11)-- Modem ---(Cat5)--- 電腦

TOP