PCCW 30Mb 用咩router

wrt610n 定係其他好? 而家用緊zxyel p-334wt 一插就得番6mb  請問用邊隻router 可以用足30mb

原帖由 happyman 於 2009-10-22 23:23 發表
wrt610n 定係其他好? 而家用緊zxyel p-334wt 一插就得番6mb  請問用邊隻router 可以用足30mb

D-link DIR655 or DGL-4500

TOP

原帖由 happyman 於 2009-10-22 23:23 發表
wrt610n 定係其他好? 而家用緊zxyel p-334wt 一插就得番6mb  請問用邊隻router 可以用足30mb

D-link DIR655 or DGL-4500

TOP

wrt310n ver1.0,使用中

TOP

Buffalo  WZR-HP-G300NH

TOP

我用ASUS WL-500W都得.

如果用有線,我估應該大部份router都得.

如果係無線,G雖然號稱54Mb,即使接收"very good",經驗實際最多得10Mb

TOP