cut緊和記 佢話比番兩舊野佢地

modem同火牛
但係我只係得舊藍色既機=.=

部機唔係有火牛咩?

TOP

原帖由 _kyo 於 2010-1-10 20:24 發表
modem同火牛
但係我只係得舊藍色既機=.=


你用緊咩上網, 電聯定其他,

電聯上網係有部藍色既機, 應該會有火牛

TOP