Windows 7 入面寫住<多重網絡>問題

本帖最後由 johnliu 於 2010-1-26 14:29 編輯

我只用TP-LINK TL-WR1043ND ROUTER 來共用寛頻. 每PC一條LAN線, 一張LAN Card.
在Win 7的<網絡和共用中心>中, 我見到有個網絡圖係<電腦>---<多重網絡>---<網際網絡>
跟住下面同時寫住有  < 家用網絡>   和   < 公用網絡>.  <多重網絡>就是指這2項. 正常只有寫住<家用網絡>
而上面網絡圖個<多重網絡>平時都係寫住< 家用網絡>.
問題是:  點樣先可以變返只有 < 家用網絡>?  而不顯示<多重網絡>及<公用網絡>?

其實你想問什麼?

你有幾多部機?
D 機用咩OS?

TOP

本帖最後由 johnliu 於 2010-1-26 14:34 編輯

問題是:  點樣先可以變返只有 < 家用網絡>?  而不顯示<多重網絡>及<公用網絡>?
另有一部Win XP PC

TOP

I have solved it by uninstalling & reinstalling the LAN card driver.

TOP