HKBN晚上好唔穩定

我住係天水圍 晚上速度好慢
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

晚上係繁忙時間 慢一點 應該都算正常吧

TOP

係零晨2點開始

TOP