lan線唔入喉,有冇辦法保護佢?

想將條lan線放在鋁天花之上,又怕工程人員日常打開天花做野時會整斷,有何方法呢?

放心,lan線唔會禁易斷ga

TOP

小心有mouse咬斷

TOP

老鼠鍾意咬FIBER多 , 貪佢夠香 .
銅線 , 只要唔阻佢去路. 通常唔會咬.

PS. 其實唯一保護方法都係入喉 , 唔用硬喉都用軟喉 , 如果可以,最好鐵軟喉

TOP

小心有mouse咬斷
鴨仔 發表於 2010-9-25 19:46    將條線查藥膏米唔怕囉

TOP

咁平 斷左買過啦

TOP

dont worry be happy la bro

TOP

if真係怕斷可以買條豬腸o侯入住

TOP

咁平 斷左買過啦
chungsm 發表於 2010-9-25 23:40    斷左..叫師傅再拉過唔洗錢嗎? 唔會自己DIY..駁番下

TOP