HKBN 網上申請與街上申請,那個比較好?

兩者申請有沒有分別? 謝謝。

兩者申請有沒有分別? 謝謝。
tkt1307 發表於 2013-6-10 11:59


你係新客?
如果係既話, 去D FOURM 出POST等報價, 會另外有份見面禮收, 除番開再平D

TOP

你係新客?
如果係既話, 去D FOURM 出POST等報價, 會另外有份見面禮收, 除番開再平D ...
max918 發表於 2013-6-10 12:17

小心份見面禮比人走數喎...

TOP

小心份見面禮比人走數喎...
nnd 發表於 2013-6-10 12:58    小心你d個人資料去了其他sales 好過啦。

當中包括交給另一位同公司唔夠quota的同事﹐更慘的係去了其他isp的街霸.........

TOP

小心你d個人資料去了其他sales 好過啦。

當中包括交給另一位同公司唔夠quota的同事﹐更慘的係去了 ...
peter_chan 發表於 2013-6-10 13:56

真係便宜莫貪...

TOP

小心你d個人資料去了其他sales 好過啦。

當中包括交給另一位同公司唔夠quota的同事﹐更慘的係去了 ...
peter_chan 發表於 2013-6-10 13:56


當中包括交給另一位同公司唔夠quota的同事 <---- 咁會有問題?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

為左個人資料的安全, 唔建議係街邊申請任何嘢

TOP

sales有wellcome券回贈

TOP

當中包括交給另一位同公司唔夠quota的同事
enriga 發表於 2013-6-10 14:54    交左你都唔知啦

TOP