Huawei E5336s-2 同 Huawei E5336 有咩分別 ?

Huawei E5336s-2 同 Huawei E5336 有咩分別 ?