Killer e2200 PCI-E 問題

有 最高/高/一般/低 選擇

係唔係將我需要既程式教"最高" 上網就可以比較快??
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊