100G 可以有幾快?

而家有1間電視公司駁左唔知幾多條100G interface去HKIX
大家有咩諗頭去做測速?

而家有1間電視公司駁左唔知幾多條100G interface去HKIX
大家有咩諗頭去做測速? ...
LEARZA 發表於 2014-10-28 17:14    100G

TOP

你係想講好多條100G, 定係TOTAL 100G?

TOP

10G 1000MB/s
100G 10000MB/s

TOP

而家有1間電視公司駁左唔知幾多條100G interface去HKIX
大家有咩諗頭去做測速? ...
LEARZA 發表於 2014-10-28 17:14


HKTV 做IPTV都真係唔少野
其實駁唔知幾多條100G interface去HKIX貴定set 10幾個信號站貴?

TOP

本帖最後由 ip4368 於 2014-10-28 18:56 編輯
10G 1000MB/s
100G 10000MB/s
natsu 發表於 2014-10-28 18:45


10Gbps應該係1192MB/s
100Gbps應該係11920MB/s 有錯請指正

TOP

10Gbps應該係1280MB/s
100Gbps應該係12800MB/s 有錯請指正
ip4368 發表於 2014-10-28 18:51

I mean approximately 1000MB/s. The formula should be 100G divide by 8.
you know actual speed should be lower. (some overhead)

TOP

ssd都頂唔順,要down落ram度

TOP

點會行一隻SSD
http://www.violin-memory.com/

TOP

你係想講好多條100G, 定係TOTAL 100G?
mgchat 發表於 2014-10-28 18:45http://www.hkix.net/hkix/participant.htm

TOP