Send完建議去netgear叫佢加LED on/off之後...

本帖最後由 eh 於 2014-11-11 07:53 編輯

r7000岩岩出果時買左比屋企人投訴太光
Send完建議去netgear叫佢加LED on/off之後...佢加左....
而家r7500直頭拎泥做賣點....

無聊吐嘈,並非投訴