NOW TV 續約後, 如果剩餘月份無英超, 有無師兄試過佢點安排?

諗住剩係續英超, 但因為NOW拎英超只去到2016, 而2016-17開始未知NOW定CABLE拎到
如果續約後, 2016-2017 球季開始, 應該有師兄之前球季有類似情況, NOW會點安排? 又或到時英超台播咩, 或轉左你睇其他台, 或其他安排?
THX~

唔使估,一定在公佈無得播之前已柳你落搭續約

TOP

回覆 2# kypywk


  唔係你搞錯意思, 我意思係想剩續英超台, 但合約期超過佢仍有的一年播映權, 想知道之前球季, NOW試過無繼續拎到英超播映權, 咁有無師兄試過NOW會點安排?
尤其係之前只睇英超台的師兄最好講下~ 當然之前唔只睇英超台的師兄都可講講, 最緊要係NOW如果無英超後會點安排

TOP

回覆  kypywk


  唔係你搞錯意思, 我意思係想剩續英超台, 但合約期超過佢仍有的一年播映權, 想知道之前球 ...
coffee1 發表於 2015-7-20 20:14


你想可以點安排?? 咪照交你比開既月貴直至合約完囉

TOP

唔駛估,九成九 有線囉番
佢地夾埋每次播3年,唔駛鬥爭播影權益外國佬

TOP

你想可以點安排?? 咪照交你比開既月貴直至合約完囉
evolution-9 發表於 2015-7-20 20:25都唔係到時咩都無得睇呀?...
定係要睇重播又重播的過去一季英超賽事?  定係有其他安排?

TOP

搵師兄講下~

TOP

都唔係到時咩都無得睇呀?...
定係要睇重播又重播的過去一季英超賽事?  定係有其他安排?
coffee1 發表於 2015-7-20 21:18

如果真係無得睇英超,應該會有其他聯賽如西甲睇。
師兄點解唔打熱線電話問清楚仲好啦

TOP

如果真係無得睇英超,應該會有其他聯賽如西甲睇。
師兄點解唔打熱線電話問清楚仲好啦 ...
alfredku 發表於 2015-7-21 10:09   我已經問左, 問極佢話唔知到時點安排
陣間試下問過第2個知唔知

TOP

我已經問左, 問極佢話唔知到時點安排
陣間試下問過第2個知唔知
coffee1 發表於 2015-7-21 19:07

其實有沒有只係續一年約睇多一年英超呢?

TOP