AC68U AP MODE

請問如果BUDGET約1K左右想買一隻AP黎用
買AC68U SET AP MODE可行嗎?
或者師兄們會有其他建議?

睇你想要乜,要快AC68U應該可以,要穩定可能要商用級AP

TOP