Delete

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:08 編輯

刪除

例如?

TOP

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:12 編輯

刪除

TOP

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:12 編輯

刪除

TOP應該正常呀
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:12 編輯

刪除

TOP

回覆  冷


    用咩上網??
因我之前用開既連線(一部份)都唔經pccwglobal
唔經pccwglobal果部份係正常
而 ...
良優 發表於 2016-1-29 13:56我係經日本去東岸再西岸, 你係直去西岸
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:12 編輯

刪除

TOP

本帖最後由 良優 於 2016-5-1 19:12 編輯

刪除

TOP

HKBN:

4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  014136128050.ctinets.com [14.136.128.50]
  5     2 ms     2 ms     1 ms  ge-1-0-4.hkg11.ip4.gtt.net [213.254.227.49]
  6   212 ms   212 ms   212 ms  xe-10-3-2.nyc41.ip4.gtt.net [89.149.180.162]
  7   223 ms   223 ms   224 ms  nobis-gw.ip4.gtt.net [173.205.59.122]
  8   213 ms   213 ms   213 ms  23.105.128.30.rdns.as15003.net [23.105.128.30]
  9   213 ms   213 ms   213 ms  69.147.251.42.rdns.ubiquityservers.com [69.147.2
51.42]

TOP