PCCW FIBER

岩岩轉位唔小心拉斷左佢個FIBER盒入面一條藍線,而家只係條紅線出MODEM,但又上到網,請問會唔會有問題?因我現只得個樂視盒連住只查到夠100MB,不知會不會降速?同我見佢寫有不可見激光,不敢亂郁佢:faint:裝左幾日就整斷左:redface:

影張相睇下

TOP

影張相睇下
kai_lar 發表於 2016-3-22 00:57

係SOFA底唔敢亂搞佢

TOP

PKKW 維修服務, 今天打(通)電話明天師父到府, 你只是抽斷socket 內的光纖線師父只需重新打過粒光纖頭, 10分鐘唔駛搞掂, 維修亦不需要收費!!

TOP