pkkw快啲執笠同徹資…!

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

感覺上似係你溝通問題
isp冇port位你隔離個個點裝?
正常任何一間isp都吾會直接去到機樓,平時出街地下沙井有啲寫左係PCCW/HKBN,入面有個帶電既集線器,佢就係提供到大廈既中心,所有上樓既線都係個到拉定,大廈一般每層都有足夠port,吾夠port可能性好底,以pccw為例,佢光纖一般都有20-30個port 你個屋苑有光纖又最小有四座大廈,咁多數多port用,除非壞port多又冇人整又撞中啲屋企幾條線咁。咁等一頭半個月都幾難有

TOP

同埋同任何職員對話應該要錄音,保障自己

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

pccw 真係未試過話無 port 位
hkbn 就試過

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

樓主少見多怪吧   
我夠住舊村屋, 依家用緊6M ADSL, 我隔離隔一條小路約十呎距離個富貴屋苑用緊1G光纖

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP