試 Speed Test 點解 IPv4 會快過 IPv6 ?

試 Speed Test  點解 IPv4 會快過 IPv6  ?

PCCU  1000M

IPv4   D9xx 、 U9xx

IPv6   D4xx、 U4xx

請問是否正常?

router問題?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

唔知係咪?

但我係去呢度試,  指住 Hong Kong 佢有得俾我選 IPv4  or  IPv6
http://myspeedmeter.net/index.html

TOP

唔知係咪?

但我係去呢度試,  指住 Hong Kong 佢有得俾我選 IPv4  or  IPv6
wahwah 發表於 2016-6-26 16:32

我都係去呢度試
好似得佢有IPv6 speedtest

TOP

IPv6可能少啲 route或未 optimize呢

TOP