Synology RT1900ac好唔好用

本帖最後由 沐火 於 2016-8-16 21:19 編輯

請問SynologyRT1900ac 好唔好用同腦場節有無折扣?

LAN THROUGHPUT 好差, 之前好似有開箱的

TOP

LAN THROUGHPUT 好差, 之前好似有開箱的
hobt4213 發表於 2016-8-16 23:14


LAN THROUGHPUT 好差係指 LAN to LAN 定 LAN to WAN差?

TOP

LAN THROUGHPUT 好差係指 LAN to LAN 定 LAN to WAN差?
沐火 發表於 2016-8-16 23:26    啱啱出果時話WAN to LAN得500Mbps,依家唔知有冇改善

TOP

Synology都係賣nas好d

TOP

家中得200M 上網的話係ok ga~
不過建議都係正正經經買NAS la

TOP

Synology RT1900ac 都唔平,又唔係佢強項。不如正正經經買隻linksys/asus/netgear router重好啦。

TOP

已經有NAS不過唔會長開
其實係睇中佢原生 Support Windows 檔案服務 (CIFS) & L2TP Server.

TOP