IPV6一問

E+既新款路由係唔係都支持V6既HW_NAT??
現在用的只能跑到V6到300~400MBPS  路由CPU就100%

V4就跑到950+MBPS CPU都只係20以下.

IPv6 address多到用不完,仲需要玩NAT?

TOP

OP, do you know why IPv6 was developed and why IPv4 needs NAT?

TOP

E+既新款路由係唔係都支持V6既HW_NAT??
現在用的只能跑到V6到300~400MBPS  路由CPU就100%

V4就跑到950+MBP ...
良優 發表於 2017-3-3 10:29

IPv6唔需要NAT

TOP