bb500用那一隻好 TP-Link AC 3200 - Linksys e8350

bb500用那一隻好 TP-Link AC 3200 - Linksys e8350

TP-Link 100%中國制, 淘寶官網大把又平又堅.
我個TP-LINK TL-WDR6500平過香港兩舊

TOP

回覆 2# simontang


    新手TP-LINK TL-WDR6500有什麼好處

TOP

lx70a  ,
按自己需要而已, ICABLE 50MB
有线传输率         10/100Mbps
你要買500-1000MB呵~

TOP

回覆 4# simontang


    thanks you

TOP

要留意TPlink某些models大陸版同國際版係用料唔同,買之前最好check清楚

via HKEPC Reader for Android

TOP

要留意TPlink某些models大陸版同國際版係用料唔同,買之前最好check清楚

via HKEPC Reader for Android ...
321 發表於 2017-3-22 10:51


可能裡面用料真係唔同, 但係用落又用唔到個分別
利申: TB咗一個

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP