btw 如果村屋有即熱水爐 三箱電+ bb1000

堅正

TOP

btw 如果村屋有即熱水爐 三箱電+ bb1000

堅正
csysimon 發表於 2019-5-12 09:11    有呀..我有3箱電,至於咩野明喉?唔識喎。 而家我由頭到尾都唔係佢穿唔穿到O既問題,而家個問題係我一直都搵唔到人黎幫我睇下有冇得駁,而佢又本身唔知點解skip左我,而家排左期,最快13號/18號有師傅黎睇。

TOP

呢個環境情況, 我猜樓主應該用咗8m無5年時間, 當你發現前後左右都有光纖而你沒有, 有幾個可能, 1)鄰居自己俾錢舖線, 但機會好微成本超高; 2)鄰居是屋苑型村屋, 電商見數量及距離有利起屋時一次舖晒; 3)基本光纖其實已舖, 但電商會說沒有位之類, 那請你多續幾次約吧, 之後後就會話有30M升級, 再之後就會100M啦 (第3點純個人觀聽所感)

TOP

呢個環境情況, 我猜樓主應該用咗8m無5年時間, 當你發現前後左右都有光纖而你沒有, 有幾個可能, 1)鄰居自己 ...
W.H.Y. 發表於 2019-5-12 09:55    123個可能性都唔係,我4-5年前cut左佢8mb plan開始用4G router 用4G上網,我而家打電話去,佢班sales係好想賺我呢舊錢,因為幾個sales都馬住我,因為我又話會裝埋NowTV睇波。 其實班Sales就好想幫我搞,但係工程部個班師傅就好似神秘組織咁...冇人聯絡到佢地,班sales話連班師傅有冇返工都唔知,咁佢自然check唔到究竟點解班工程師傅唔鋪我個spot

TOP

有呀..我有3箱電,至於咩野明喉?唔識喎。 而家我由頭到尾都唔係佢穿唔穿到O既問題,而家個問題係我 ...
sasuke 發表於 2019-5-12 09:23


村屋都有3相電?380v架喎,除左直熱式熱水爐,家用冇乜電器用380v的

TOP

村屋都有3相電?380v架喎,除左直熱式熱水爐,家用冇乜電器用380v的
tiger131 發表於 2019-5-12 10:27

近十年起既村屋多數三相電啦,我嗰間用緊即熱三相電爐啦,熱水長開長有,仲有15A電磁爐,你咁out架

via HKEPC Reader for Android

TOP

有呀..我有3箱電,至於咩野明喉?唔識喎。 而家我由頭到尾都唔係佢穿唔穿到O既問題,而家個問題係我 ...
sasuke 發表於 2019-5-12 09:23

我意思佢穿到線
有條膠喉套住會耐用d

畢竟偷位

TOP

我意思佢穿到線
有條膠喉套住會耐用d

畢竟偷位
csysimon 發表於 2019-5-12 14:30


等師傅黎左睇下點先算

TOP

回覆 28# sasuke


    高價單實想做
我上次個c f 早上黎睇過唔得
即刻幫我轉箱 下午落住雨都幫我搞

TOP

望樓主成功

我朋友住元朗錦上路站要再搭巴士三個字都用左bb1000 pccw

TOP