618 Txxll ¥229 redmi AX5 wifi6 Mesh

https://detail.tmall.com/item.ht ... 22db&abbucket=1


ax1750/ax1800 very cheap price...
seem ax3000 ax3 or ax3pro better..

見唔係話小米紅米華為呢D會係咁斷流咩??
定係機率問題?

TOP

有平買平....買左紅米 AC2100 $13x

TOP

邊隻可以刷firmware? ddwrt Panda etc.

TOP