tenda ac21

有冇人知呢隻AC21 好唔好用? 會唔會好易斷線?

我見網上賣緊好平....3XX

又好多條天線

https://www.tendacn.com/hk/product/ac21.html

国产就係品牌既保证,一定好用过台湾、美国货…  

via HKEPC Reader for Android

TOP

国产就係品牌既保证,一定好用过台湾、美国货…   

via HKEPC Reader for Android ...
g4compu 發表於 2020-9-1 13:46

師兄你用簡體寫呢段話簡直曲到圓

via HKEPC Reader for Android

TOP

多天線唔等於好 編排唔好會互相干擾

TOP

橫掂都係大6野俾我就揀華為隻ax3000

TOP

橫掂都係大6野俾我就揀華為隻ax3000
64067197 發表於 2020-9-1 19:15  我上網都有睇過...但網上有人話華為ROUTER 好熱....

TOP