Iwown 埃微蛋卷手環

之前試過樂心手環Mambo HR, 以及SMA Band手環, 本身不是手環愛好者, 不過, 買比女友隻SMA Band佢掉失左, 就近情人節, 冇乜禮物想到買, 於是, 又補番隻手環比佢....

今次, 又試新野, 網上搵一輪, 本來想買小米手環2, 但功能上差過SMA Band, 買唔落手, 望下望下又睇中e隻, 因見個樣幾靚仔, 岩女仔用....

Iwown e隻叫 i6 pro...價錢公價199人仔, 有間shop做少少優惠, 減10蚊, 189人仔成交, e個牌子其實都相對多人買, 起碼網上都搵到評測及開箱文, 咁唔差在多我一篇:

彩盒似食品

IMG_20170211_093241.jpg
2017-2-11 09:52


粉藍手帶岩女仔

IMG_20170211_093350.jpg
2017-2-11 09:52


手環叉線及說明書

IMG_20170211_093520.jpg
2017-2-11 09:52

TOP

本帖最後由 PangDeng 於 2017-2-11 10:10 編輯

手環有乜功能? 都是基本野: 步數,卡路里,時間, 心跳, 睡眠,來電通知及SMS , 其他訊息可自定, 可用WHATSAPP但沒有 繁體中文,久坐提示,鬧鐘(震), 其他功能有十個運動模式, 初時唔知係乜, 後來先知是用計步sensor, 去計番你運動距離或運動量, 另有自定錶面幾款, 不過太細唔會太靚仔...

另一個賣點, 是手環較細及薄, 金屬外殼望落幾靚仔...

充電可用幾耐? 官方話3~5日, 冇乜訊息及來電下, 3日用還有72%...電量較細, 隻手環要做細及薄, 好難要求能夠耐用...

TOP

收到手環後, 因自己用緊SMA Band (Dofit now2), 所以最好是用兩隻手環對比一下...

1. 外觀

埃微蛋卷薄細, 兼用金屬外穀, 就肯定靚仔過SMA Band, SMA 有4種色揀, 埃微就只有兩種, 螢幕埃微較大, 時間顯示字體較大, 但其他數據統字體如心跳、步數, 就比較細難睇...同是用白色OLED, 即光暗相約, 室外較光環境就比較難睇到...

手環帶就埃微比較弱, 所以較易單手帶上...操作上, 埃微除觸踫外, 加了上下掃, 功能不同, 操作上較複習, 一般人未必咁易習慣...

抬手亮屏, SMA 較敏感, 埃微就冇咁靈敏, 雖然可觸踫亮屏, 但要兩秒先得, 比較麻煩...

TOP

2. 計步

兩者帶在同一手上, 室內來回行40步, 埃微準確測出是40步, 一步都冇少, SMA 只測到34步, 少左好多, 長途實測, 都是埃微測出的步數多好多....

但步數準, 未必是計距離岩, 以住我用SMA行山, 用手機GPS作出記錄, SMA 的距離, 同GPS測的距離, 15公里長度唔會相差超過一公里....

TOP

3. 心跳

大家會關心埃微有冇運動/實時心跳....答案是有....埃微是選到心跳項就自動成連續實時心跳, 雖然埃微測心跳需要較長時間才準確, 但如果長開後, 抬手就可以即刻睇到, 都算方便...補充一點, SMA的運動心跳是有bug的, 初初開時, 測出超高心跳, 如180 bps, 而且長期高據不跌...

定時心跳方面, 埃微設定是10分鐘一次, 而且不能改變或關閉, 不需心跳數據又想省一些電, 就做唔到啦...

TOP

4. 睡眠

SMA一向在這方面比較差, 深睡時間偏長, 而且未訓又當已訓左, 或醒左好耐先當醒...埃微就做得較好, 深睡時間短過淺睡...不過, 有時臨天光起身痾尿後再訓過, 就當你已起身...

TOP

5. 來電提示

同SMA一樣可顯示來電者, 分別是, 可用手環遙控cut 線, SMA就沒有這功能

順帶一提, 埃微可較震盪種類及下數, SMA就只有一種方式及只震兩下...

TOP

本帖最後由 PangDeng 於 2017-2-11 19:50 編輯

6. 訊息推送

埃微內定四種程式作推送, 也可以後加, whatsapp當然加到....訊息可一次顯示20字, 不過, 因沒有繁體字, 所以如內容全是繁體字, 變相一隻字都顯示唔到, 連? 都冇....

另外訊息是可保留多條, SMA就只有一條...

TOP

7. 運動模式

係埃微獨有的功能, 即除記錄幾多步外, 轉去跳繩就計你跳左幾下, 轉去單車就計你踩左幾遠, 準唔準, 就未有時間作考証...

TOP