evva eps 配匙可以去邊配?

本帖最後由 john8999 於 2021-1-8 20:50 編輯

公司用緊呢款匙, 早排唔小心整斷左, 宜家用緊最後一條後備匙
安全起見想配多條做後備, 行左幾間配匙都話冇呢隻
想問下有冇人知香港邊度配到

回覆 1# john8999
呢個牌子真係小見  佢應該有張卡 無CODE 未必配到   問下你公司去返買鎖果到配

TOP