apple公佈ipad海外發售日

五月十日開始預購,五月28發售的有:
澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、西班牙、瑞士和英國。

七月上市的有:
香港、奧地利、比利時、愛爾蘭、盧森堡、墨西哥、荷蘭、紐西蘭和新加坡。

我想問, 有多少香港人會買IPAD ...
現在香港的出版商好像沒出電子書
有IPAD也沒書看... @@"

TOP

回復 2# lakka

我可以答你,就算無ibook
香港都好多人買

TOP

有興趣買,不過都係要等

TOP

我想問, 有多少香港人會買IPAD ...
現在香港的出版商好像沒出電子書
有IPAD也沒書看... @@" ...
lakka 發表於 2010-5-12 17:15    我諗D人唔會主要因為電子書而買IPAD...哈哈...
係咪就快開始 preorder?

TOP

一有行貨我會第一時間買

TOP

一有行貨我會第一時間買
arrychiu 發表於 2010-5-12 10:17 PM

未有行貨,我第一時間買左了~

TOP

香港人買ipad主要係潮/型,並唔係真係想睇ibook架.....所以香港有無電子書跟本唔重要

TOP

我想問, 有多少香港人會買IPAD ...
現在香港的出版商好像沒出電子書
有IPAD也沒書看... @@" ...
lakka 發表於 2010-5-12 17:15   邊個話無, 明步寫真一早download左。

TOP

香港人買ipad主要係潮/型,並唔係真係想睇ibook架.....所以香港有無電子書跟本唔重要 ...
sosoluck 發表於 2010-5-14 00:32


都唔知幾多電子書,雜誌...放開個心去接受喇

TOP