Macbook 電池蓋?

今日發現我 2009 年 8 月買既 Macbook 電池得返 74% health,所以決定拆咗個電池出黎
點知原來個電池係連埋個電池蓋…而家拆咗個電池無咗個蓋好奇怪
市面上有無呢類電池蓋賣?

入返落去喇
一個月用一次舊電就唔驚, 我部末代鋁書咪又係得返75%, 都係咁用喇

TOP

唔入啦,因為間唔中要帶出街…

TOP