mbp 電量趺得很快,要換電池

mbp 是2010年版本, 除了apple  更換之外, 想自己訂電池, 有沒有一些網址訂購或其他店舖可更換. 謝謝

TOP

mbp 是2010年版本, 除了apple  更換之外, 想自己訂電池, 有沒有一些網址訂購或其他店舖可更換. 謝謝 ...
samson2948 發表於 2015-2-28 21:38    298 有我早幾個月換完 $680 攪掂

TOP

其實淘寶都有好多, 有D仲好平, 但就唔知質量信唔信得過.

TOP

其實淘寶都有好多,  有D仲好平, 但就唔知質量信唔信得過.
halo0026 發表於 2015-3-1 03:20    之前買過一次用左幾個月死左!寄電上大陸係有d 限制,反而寄hk 又冇事,比多小小買個安心算!起碼有得跟!

TOP