Apple Mac Mini電源線

想問下Mac Mini條電源線的電線插頭有三隻腳 (即係有地線), 但插入主機的插頭得兩個孔 (即係咁樣: http://g.search.alicdn.com/img/b ... pic.jpg_210x210.jpg ), 咁條地線去左邊呢??

Thanks~~!!

想問下Mac Mini條電源線的電線插頭有三隻腳 (即係有地線), 但插入主機的插頭得兩個孔 (即係咁樣:  ), 咁條 ...
natural4862 發表於 2016-1-4 19:37


機電工程署- 電力資訊站- 安全訊息- 一般家居安全提示
http://eic.emsd.gov.hk/tc/safety_tips_general.html   
為避免造成觸電危險,電器必須有效地接上地線(又稱水線),簡單來說,是指電器的金屬外殼與插頭的地線腳是接通的。沒有接駁地線的電器必須為雙重絕緣或加強絕緣設計,這類電器通常附有一個"回"的標誌。

TOP

回覆 2# TimCook


所以mac mini應該有個 "回" 字?? 等我睇睇先...........

TOP

TOP

回覆 4# alan4k


呢舊咩野黎?

TOP

回覆  alan4k


呢舊咩野黎?
natural4862 發表於 2016-1-17 08:39路過代答:MAC MINI內置火牛,最左邊的是連接電源線的一端

TOP

回覆 6# HONG-BAC

明白哂.Thanks!

TOP