[iMac] 有冇人mac os 用緊六碼輸入法

我用緊六碼,好似舊式電話咁有6個制,筆劃咁打
不過用起來有點麻煩,因為原本windows 用六碼係用右邊數字鍵
但係mac keyboard就變左uiojkl按鍵
如果買多個有數字鍵嘅mac keyboard,uiojkl會唔會轉移到數字鍵
睇落我講得好亂