iMac 個wifi長期 no hardware installed

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

再整啦。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

照樓主講法,除非真係咁唔好彩剛剛碰著啱啱,應該似係Wi-Fi卡嘅前端出問題多,到時同維修商講講, 等佢地check check前端部份,比如接線或者供電之類。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP