ipod touch 3 升4.1

想問D電仲係咪用得好快?
之前用過4.0好似倒水咁
頂唔順降番3.1.3

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

感覺係用得快過4.0
而且開機慢左10秒
yupikachu 發表於 2010-10-11 20:57


但電量如何?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本身用3.1.2,
改左做4.1後好似更快無電,
又可能係電池壽命差唔多.

TOP

睇黎都係唔升住

TOP

但將來會有APPS只支援4.1以上,
升左4.1無喇喇窒機情況會經常出現.

TOP